ابلاغیه و اطلاعیه هاارگان‌ها و سازمان‌هامجریمرجع مهندسین

وظایف مهندسان مجری در حوزه بتن آماده استاندارد

مطابق با ابلاغیه شماره ۵کمیته استاندارد مهندسان مجری موظف می‌باشند
بتن آماده را دقیقا براساس مشخصات اعلامی طراح سازه به تولیدکنندگان مجاز سفارش داده و موارد ذیل را رعایت نمایند:

قبل از اجرای چه مواردی باید لحاظ شود؟

 1.  قبل از اجرا باید انطباق  توضیحات بتن آماده نقشه های سازه را با مقررات ملی ساختمان ،استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۴۴ و مفاد ابلاغیه شماره ۴ کمیته استاندارد (وظایف مهندسان طراح سازه در حوزه بتن آماده استاندارد) از مهندسان طراح سازه مطالبه و در صورت مشاهده اشکال نظرات پیشنهادی را برای اصلاح به طور کتبی به مهندس طراح اعلام نمایند (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بند ۲-۴-۶)

وظایف مهندس مجری برای استفاده از بتن آماده چیست؟

 1. بتن آماده باید صرفاً از تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تهیه و از تولید بتن در محل کارگاه (بدون اخذ پروانه تولید استاندارد) جلوگیری به عمل آید(ماده ۹ قانون استاندارد)در این خصوص مجری موظف است. گواهی تاییدیه تولیدکننده دارای پروانه استاندارد (صادره توسط تولید کننده ذیصلاح پیوست ۱) را از تولیدکننده دریافت و ضمن نگهداری یک نسخه در زونکن کارگاهی، گواهی مذکور را به مهندس ناظر ارائه نماید. استعلام صحت پروانه کاربرد علامت استاندارد، از طریق دبیرخانه کمیته استاندارد امکان پذیر است و مجری باید از تهیه بتن آماده از تولیدکننده فاقد نشان استاندارد خودداری نماید. (آیین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۶ و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بند ۲-۴-۸)
 2.  ساخت و اختلاط بتن‌های سازه‌ای با دست به هیچ وجه مجاز نیست (بند ۹-۷-۲-۴ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران)
 3. سفارش بتن آماده به تولیدکننده مجاز باید طبق نقشه‌های سازه و مشخصات ارائه شده توسط طراح سازه، شامل اطلاعات ذیل صورت پذیرد:
  ۱-۳ – جدول اطلاعات مربوط به ساخت بتن هر مرحله به تفکیک شامل اطلاعات ذیل :
  ۱-۱-۳ – حجم بتن
  ۲-۱-۳ – مشخصات سیمان مصرفی (بند ۵-۲-۱ استاندار ملی ۶۰۴۴)
  ۳-۱-۳ – تعیین بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه درشت (بند ۹-۳-۳-۱ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان )
  ۲-۳ – شرایط حمل و بتن ریزی هر مرحله از بتن ریزی به تفکیک و شامل اطلاعات ذیل:
  ۱-۲-۳ – بکارگیری مخلوط کن ها و همزن ها و اختلاط و تحویل بتن قبل از مصرف باید توسط تولیدکننده بتن مطابق بندهای ۱۱ و ۱۲ استاندارد ملی ۶۰۴۴انجام شود.
  ۲-۲-۳ – درجه حرارت بتن در زمان تحویل (بندهای ۱۲-۸ و ۱۲-۹ استاندارد ملی ۶۰۴۴ . بندهای ۹-۸-۲ و ۹-۸-۴ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان)
  تبصره ۱: در این خصوص مجری باید دمای بتن در زمان تحویل را مطابق استاندارد ملی ۱۱۲۶۸ و با دماسنج مخصوص کنترل نماید.
  ۳-۲-۳ – رعایت مدت زمان حمل و تخلیه بتن آماده (بند ۱۲-۷ و ۱۳-۱ استاندارد ملی ۶۰۴۴ و بند ۹-۸-۲-۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان)
  تبصره ۲: مجری موظف است در زمان سفارش ، تعداد دو میکسر (۳۰۰دور )و مدت زمان رسیدن بتن آماده از محل تولید به پروژه (۴۵ دقیقه) را لحاظ و شرایط تخلیه بتن آماده قبل از رسیدن به حداکثر زمان مجاز را تامین نماید.
  ۳-۳ – معیارهای پذیرش بتن هر مرحله از بتن ریزی به تفکیک و شامل اطلاعات ذیل:
  ۱-۳-۳ – میزان اسلامپ و جریان اسلامپ درخواستی با ذکر رواداری مجاز (بندهای ۶-۱-۲ ، ۶-۱-۳ و بند۷ استاندارد ملی ۶۰۴۴)
  تبصره ۳: میزان اسلامپ و جریان اسلامپ باید توسط مهندس مجری کنترل و در صورت اسلامپ کمتر از مقدار اعلامی طراح ضمن عدم پذیرش مطابق بند ۹-۷-۴-۳ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران برخورد نموده و از باز آمیختن بتن آماده با آب پس از اتمام اختلاط مطابق بند ۹-۷-۲-۵ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران جلوگیری نمایند .
  ۲-۳-۳ – حداقل مقاومت مشخصه بتن درخواستی (بند ۲۰-۱ استاندارد ملی ۶۰۴۴ و بند ۹-۵ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان )
  تبصره ۴:جهت تعیین مقاومت فشاری بتن آماده مجری موظف است از آزمایشگاه دارای صلاحیت مطابق بندهای “الف” ، “ب” ، “ج” ، و “د” درخواست انجام آزمایش نموده و ضمن دریافت برگه نتایج آزمایش (پیوست ۲) نگهداری یک نسخه در زونکن کارگاهی، ارائه برگه نتایج مذکور به مهندس ناظر و کنترل انطباق مقاومت فشاری بتن آماده با مقاومت فشاری اعلامی طراح سازه در صورت عدم انطباق براساس بند “ه” اقدام نماید و همچنین گزارش نمونه برداری (پیوست ۳) را به همراه نماینده آزمایشگاه ذیصلاح تهیه نموده و ضمن نگهداری یک نسخه در زونکن کارگاهی، گزارش نمونه برداری را به مهندس ناظر ارائه نماید.

  الف) نمونه برداری ، آزمون های بتن تازه روش های انجام آزمون و گزارش دهی می بایستی توسط آزمایشگاه مجاز همکار اداره استاندارد یا عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مطابق  بندهای ۱۸ و ۱۹ استاندارد ملی ۶۰۴۴ استاندارد ملی ۱-۳۲۰۱ و بند ۹-۱۰-۸-۱ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و در انتهای مسیر بتن ریزی انجام شود.
  ب) پذیرش بتن تعداد و تواتر نمونه برداری و آزمایش مقاومت فشاری طبق بند ۶-۵-۱ آیین نامه بتن ایران و بند ۹ – ۱۰ – ۸ – ۲ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان انجام شود.
  ج) پرکردن قالب های مکعبی باید مطابق استاندارد ملی ۲-۱۶۰۸ و قالب استونه‌ی مطابق استاندارد ملی ۳۲۰۵ انجام شود.
  د)نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه کنترل کیفیت واحد تولیدی صرفا جهت اطلاع بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک عمل رد یا پذیرش بتن اماده واقع شود.
  ه) نحوه برخورد با بتن های غیر قابل قبول از نظر مقاومت مطابق بند ۹-۱۰-۸-۶ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان می‌باشد و تحلیل آماری نتایج نمونه های آزمایشگاهی باید براساس بند ۹-۱۰-۸-۱۰ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان انجام شود.

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + هشت =

بستن