ابلاغیه و اطلاعیه هاامور مهندسينطراحمرجع مهندسین

وظایف مهندسان طراح سازه در حوزه بتن آماده استاندارد

مطابق با ابلاغیه شماره ۴کمیته استاندارد طراحان سازه باید موارد زیر را در برگه جداگانه بتن آماده در نقشه های طراحی سازه های بتنی (نمونه پیوست ۱)درج نمایند:

دریافت ابلاغیه شماره۴-طراح

موارد ذیل را طراحان سازه می بایست رعایت نمایند:

۱-درج عین عبارات “صرفاً استفاده از بتن آماده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد مجاز می باشد و تولید بتن در محل کارگاه (بدون اخذ پروانه تولید استاندارد )مطلقا ً ممنوع می باشد “

(ماده ۹ قانون سازمان ملی استاندارد )و “ساخت و اختلاط بتن های سازه ای با دست به هیچ وجه مجاز نیست .”(بند ۹-۷-۲-۴ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران )

۲-جدول اطلاعات مربوط به ساخت بتن هر مرحله به تفکیک شامل اطلاعات زیر :

 • ۱-۲ حجم بتن 
 • ۲-۲ مشخصات سیمان مصرفی (بند ۵-۲-۱استاندارد ملی ۶۰۴۴)
 • ۳-۲ تعیین بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه درشت(بند ۹-۳-۳-۱ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان )

۳-شرایط حمل و بتن ریزی هر مرحله به تفکیک و شامل اطلاعات زیر می باشد:

 

 • ۱-۳ درج عین عبارت “بکارگیری مخلوط کن ها و همزن ها و اختلاط  و تحویل بتن قبل از مصرف باید توسط تولیدکننده بتن مطابق بندهای ۱۱ و ۱۲ استاندارد ملی ۶۰۴۴ انجام شود”
 • ۲-۳ درجه حررات بتن در زمان تحویل (بندهای ۱۲-۸ و ۱۲-۹ استاندارد ملی ۶۰۴۴ و بندهای ۹-۸-۲ و ۹-۸-۴ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان )

۴-معیار های پذیرش بتن هر مرحله از بتن ریزی به تفکیک و شامل اطلاعات زیر :

 • ۱-۴ میزان اسلامپ و جریان اسلامپ درخواستی با ذکر رواداری مجاز (بندهای ۶-۱-۲ و ۶-۱-۳ و بند ۷ استاندارد ملی ۶۰۴۴)
 • ۲-۴ حداقل مقاومت مشخصه بتن درخواستی (بند ۲۰-۱ استاندارد ملی ۶۰۴۴ و بند ۹-۵ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان )
 • یا عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مطابق بندهای ۱۸ و ۱۹ استاندارد ملی ۶۰۴۴ استاندارد ملی ۱-۳۲۰۱ و بند ۹-۱۰-۸-۱ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و در انتهای مسیر بتن ریزی انجام شود.
 • ۲-۲-۴ پذیرش بتن ،تعداد و تواتر نمونه برداری و آزمایش مقاومت فشاری طبق بند ۶-۵-۱ آیین نامه بتن ایران و بند ۹-۱۰-۸-۲ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان انجام شود.
 • ۳-۲-۴ پرکردن قالب های مکعبی باید مطابق استاندارد ملی ۲-۱۶۰۸ و قالب استونه ای مطابق استاندارد ملی ۳۲۰۵ انجام شود
 • ۴-۲-۴ نحوه برخورد با بتن های غیر قابل قبول از نظر مقاومت بند ۹-۱۰-۸-۶ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان می باشد و تحلیل آماری نتایج نمونه های آزمایشگاهی باید براساس بند ۹-۱۰-۸-۱۰ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان انجام شود.
 • ۵-۲-۴ نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه کنترل کیفیت واحد تولیدی صرفاً جهت اطلاع بوده و به هیچ وجه نمی تواند ملاک عمل (رد یا پذیرش بتن آماده )واقع شود.

بیشتر بدانیم: وظایف مهندسان ناظر در حوزه بتن آماده استاندارد

منابع:

۱-سایت نظام مهندسی ساختمان استان تهران

۲-هئیت تحریریه گروه همیار ناظر

 

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

بستن