مرجع مهندسینمعماریمعماری ابزارمهندسی بر اساس رشتهناظر

شرح وظایف مهندس ناظر معماری

نظارت معماری


عبارت از اقدامات لازم در جهت انطباق عملیات معماری با نقشه‌های طراحی و اجرایی معماری تأیید شده از طرف نظام مهندسی و پروانه صادره از سوی شهرداری می‌باشد.(شرح وظایف مهندس ناظر معماری)

خدمات نظارت معماری

خدمات نظارت معماری: در سه مرحله زیر انجام خواهد گردید:

  • مرحله اول:شروع عملیات اجرایی معماری
  • مرحله دوم: حین عملیات اجرایی معماری
  • مرحله سوم: بعد از عملیات اجرایی معماری

گزارش مراحل نظارت معماری

گزارش مراحل نظارت:کلیه مراحل نظارت معماری طی جدولی توسط مهندس معمار به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد گردید.

شرح مراحل خدمات نظارت عملیات اجرایی معماری:

مرحله اول: شروع عملیات اجرایی معماری که شامل بررسی‌ها و هماهنگی‌های مقدماتی به شرح زیر خواهد بود:

۱- جلسه هماهنگی مشترک توسط ناظر هماهنگ‌کننده با حضور کارفرما و سایر مهندسین ناظر و طراح در تخصص‌های مربوطه و مجری ذیصلاح جهت شروع بکار و تبادل‌نظر با آن‌ها

مربوطه و سایر مدارک رسمی ناظر بر احداث از ناظر هماهنگ‌کننده CD 2- اخذ نقشه‌های معماری اجرایی و

۳-انجام بازدید محلی جهت کسب اطلاعات از وضعیت و موقعیت محوطه اجرای طرح با هماهنگی ناظر هماهنگ‌کننده

۴- بررسی کامل نقشه‌های اجرایی به منظور رفع ابهام و انطباق نقشه‌های اجرایی معماری با سایر نقشه‌های اجرایی با حضور ناظر هماهنگ‌کننده و سایر مهندسین ناظر و مجری ذیصلاح و کارفرما

۵- تنظیم برنامه نظارتی با عوامل متصدی عملیات اجرایی

۶- اخذ تأیید تطابق مشخصات زمین با نقشه موجود در طرح‌های اجرایی از مهندس نقشه‌بردار

۷- تنظیم گزارش شروع عملیات اجرایی معماری به مراجع ذی‌ربط

مرحله دوم: حین عملیات معماری که شامل شرح خدمات حین اجرا عملیات معماری به شرح زیر خواهد بود:

۱- پی سازی:

                   – کنترل ابعاد و کدهای روی پی‌ها و شناژها و محل‌های آنان

                   – کنترل محل چاله آسانسور

۲- اسکلت:

                   – کنترل کدها و اندازه‌ها ی عناصر اصلی سازه از نظر ارتفاعی

                   – کنترل ابعاد چاله و چاه آسانسور

                   – کنترل ابعاد ستون‌ها و ارتفاع تیرها

                   – کنترل محل بادبندها و دیوارهای برشی

                   – کنترل سازه نماها

                   – کنترل محل داکتها

                   – کنترل اندازه و کدهای راه‌پله

۳- سفت‌کاری:

                   – کنترل بلوکاژ ابعاد و اندازه دیوارها و کرسی چینی‌ها و جدا کننده‌ها و کدهای سقف‌ها

                   – کنترل عایق‌کاری رطوبتی دیوارها و پشت‌بام

                   – کنترل ابعاد و اندازه داکتهای تأسیساتی و محل لوله‌های دودکش‌ها

                  – کنترل پنجره‌ها و ابعاد و اندازه بازشوهاOKB              

                   – کنترل مهار نعل درگاه‌ها و دیوارها و چارچوب‌های بازوها

                   – کنترل ابعاد و اندازه‌های فضاهای معماری

                   – کنترل جزئیات اجرایی عایق‌بندی حرارتی

                   – کنترل شیب بندی رمپ ها

                   – کنترل شیب بندی پشت‌بام

                   – کنترل محل شوت زباله

                   – کنترل ارتفاع دست‌انداز بام

                   – کنترل مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی سفت‌کاری

                   – کنترل محل اجرای پله فرار

۴- نازک‌کاری:

                 – کنترل اجرای جدول نازک‌کاری

                 – کنترل عایق‌کاری رطوبتی سر ویس‌های بهداشتی و آشپزخانه و بالکن

                 – کنترل اجرای جزئیات نماسازی با رعایت ۲۸۰۰

                 – کنترل مشخصات راه‌پله‌ها

               – کنترل اجرای سقف کاذب

                – کنترل مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی نازک‌کاری

۵- تنظیم گزارش مربوط به این مرحله

مرحله سوم: بعد از عملیات معماری که شامل خدمات پایان عملیات معماری به شرح زیر خواهد بود:

۱- برسی رفع نواقص عملیات معماری اعلام شده

(asbuilt2- تهیه نقشه معماری اجراشده ساختمان(نقشه

۳- تنظیم گزارش پایان عملیات معماری  

 تبصره:

۱- در صورت انجام خدمات نظارت معماری توسط سایر مهندسین ، تعهد و نظارت معماری و گزارش مراحل عملیات معماری با رعایت شرح وظایف مندرج الزامی است .  

۲- در صورت وجود مغایرت ،تناقض ، نواقص وعدم تطابق نقشه‌های اجرایی با همدیگر،موارد توسط ناظر هماهنگ‌کننده به تهیه‌کننده‌های طرح‌های اجرایی جهت تکمیل و رفع موارد ابلاغ خواهد شد و مهندسین طراح ملزم به رفع موارد ذکرشده می‌باشند.  

۳- در صورت ابلاغ شرح وظایف جدید از طرف مراجع رسمی ، شرح وظایف جدید جایگزین شرح وظایف موجود خواهد بود.

۴- مهندس ناظر معماری موظف است گزارش مراحل ذکرشده را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط ارائه نمایند.

۵- در صورت عدم رعایت مشخصات فنی معماری و نقشه‌های اجرایی ناظر معماری موظف است طی گزارش طی کتبی موارد عدم رعایت را به اطلاع ناظر هماهنگ‌کننده و مراجع ذی‌ربط برساند.

۶- حداقل چهار جلسه جهت هماهنگی با عوامل دست‌اندرکار عملیات ساختمانی با تنظیم صورت جلسه الزامی است

۷- کلیه مراحل بازدید با هماهنگی ناظر هماهنگ‌کننده و مراجع ذی‌ربط خواهد بود.

۸- حداقل چهار بازدید از عملیات معماری الزامی است و گزارش کلیه مراحل بازدیدها جهت نظارت به صورت کتبی طی فرم اعلامی خواهد.

۹- در صورت عدم همکاری مهندس ناظر معماری از طرف ناظر هماهنگ‌کننده به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد شد.

۱۰- هر گونه تغییرات در نقشه‌های اجرایی معماری منوط به تأیید مهندس تهیه‌کننده نقشه و یا مهندس دیگری با همان تخصص همراه با تأیید مهندس ناظر خواهد بود.

۱۱- ناظر هماهنگ‌کننده مکلف به اعلام شروع عملیات اجرایی به ناظر معماری می‌باشد.

۱۲- شرح وظایف تدوین‌شده خارج از مصوبات مراجع ذی‌ربط نمی‌باشد فلذا رعایت کلیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط الزامی است.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =

بستن