تاسیسات مکانیکیمرجع مهندسینمکانیک محتواناظر

سیستم های بازچرخانی اب خاکستری

آب خاكستري چيست ؟

 سیستمهای بازچرخانی آب خاکســتری باید از ســوی مهندس ناظر کنترل شود. 

بر این اســاس باید نصب این سیستمها در ســاختمانهای تازه احداث شده کنترل شود؛

 تا درصورت عدم استفاده از سیستم های بازچرخانی آب  تائیدیه های لازم  صادر نشود.

تعریف آب خاکستری 

آب خاکســتری ،آب استفاده شده ای است که بر خلاف  آب سیاه

 (فاضلاب توالت ) به راحتی قابل بازیافت و اســتفاده مجدد اســت.

آب ســینک، حمام و ماشین ظرفشــویی و … آبهای خاکستری هســتند که پس از طی مراحل کوتاه و ساده قابل اســتفاده در آبیاری باغات، شستشــو و فلش تانک توالت می باشند. استفاده مجدد از آب خاکستری، در واقع صرفه جویی در آب تصفیه شده است چرا که بدون استفاده از آب شــیرین، میتوان نیازهای روزمره را مرتفع کرد. به جای اســتفاده از آب آشــامیدنی در باغ، از آبی استفاده میشود که در گذشته دور ریخته می شد.

مفاهیم آب سفید و سیاه 

آب خاکستری یا فاضلاب های  خانگی تفاوتهای زیادی با فاضلاب  توالتی دارند، زیرا مورد اخیر را با نام گندآب ها (یا آب سیاه) میشناسند که حاوی فضولات  انسانی هستند.آب خاکستری اصولا نام خویش را از ظاهر تیره ای دریافت کرده اند ، که حد واســط آب آشــامیدنی بــا مفهوم “آب سفید ” و” گندآب های توالتی “یا “آب سیاه” است.

آب های خاکستری در فاضلاب خانگی کدام ها هستند ؟

در ســیاق خانگی، آب خاکستری همان آبهای مصرفی حمام، دوش گرفتن، روشــویی و ماشینهای لباسشویی هســتند، اما گاهی آب سینک آشپزخانه و ظرفشویی نیز از نظر فنی آب بازیافتی به حساب می آیند، اگرچه تمرکز بالای  پسماندهای غذایی و شیمیایی به این معناست که این آب برای استفاده مجدد، کمتر مناسب است

ضرورت وجود سیستم بازچرخانی آب خاکستری 

به وســیله سیستم بازیافت آب خاکستری، به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد. در نتیجه برای کاهش مصرف آب، کاهش هزینه های افراد، داشتن محیط زیست بهتر و منابع آب بیشتر، آبهای خاکستری باید بازیافت شوند.

منبع :مجله پیام نظام مهندسی

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + سیزده =

بستن