آزمایشگاهبرق آموزشتاسیسات برقیتاسیسات مکانیکیطراحعمرانعمران آموزشمجریمرجع مهندسینمعماریمعماری آموزشمکانیک آموزشناظر

رادیو مهندس( حقوق مهندسی ایران Iran Engineering Law )

رادیو مهندس

رادیو مهندس ،شامل مجموعه ای مباحث در حوزه حقوق  مهندسی(حقوق مهندسی Engineering Law) که به صورت هفتگی و در فضایی غیررسمی و کاملاً غیرحرفه ای، ضبط و به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار میگیرد. فایل های رادیو مهندس رایگان هستند و همیشه رایگان باقی خواهند ماند تا کسانی که به هر دلیل، امکان شرکت در کلاسهای حقوق  مهندسی(حقوق مهندسی Engineering Law)را ندارند، از این حوزه مهم فاصله نگیرند.

کارشناسان رادیو مهندس

کارشناس بیمه: سرکار خانم دکتر مریم انوری

کارشناس حقوقی: جناب آقای مهندس کامیار میر رضوی

کارشناس فنی و مهندسی: جناب آقای مهندس حمیدرضا افتخاری فرد

دوره اول همیار ناظر

 

 

دوره اول همیار ناظر رادیو مهندس( حقوق مهندسی ایران Iran Engineering Law )

بخش اول :

تعریف ناظر ،مراحل دریافت پروانه اشتغال به کار،قبل از تحویل شروع به کار،بیمه نامه(بیمه مسئولیت، بیمه کارفرما)

بخش اول: قسمت اول: تعریف ناظر

دانلود فایل صوتی تعریف ناظر

https://goo.gl/8kw2GG

بخش اول: قسمت دوم:بیمه نامه

دانلود فایل صوتی بیمه نامه

https://goo.gl/vA81qr

 بخش دوم:

ارجاع کار نظارت ونحوه گزارش همجواری و موارد قبل از ثبت شروع به کار

بخش دوم:قسمت اول:ارجاع کار نظارت

دانلود فایل صوتی ارجاع کار نظارت

https://goo.gl/MZyTmH

بخش دوم:قسمت دوم:گزارش همجواری

دانلود فایل صوتی همجواری

https://goo.gl/gLXbUo

بخش سوم :

قبل از تحویل شروع به کار، شرایط کار در شب ، اصول گزارش نویس اولیه

بخش سوم-قبل از تحویل شروع به کار

دانلود فایل صوتی قبل از تحویل شروع به کار

https://goo.gl/bupI1k

بخش چهارم:

تشریح حادثه یافت آباد و لزوم مهندس مجری

بخش چهارم :قسمت اول:تشریح به تفضیل حادثه یافت آباد تهران از سه منظر حقوقی ، فنی مهندسی و بیمه

دانلود فایل صوتی حادثه یافت آباد

https://goo.gl/nDwesr

بخش چهارم :قسمت دوم:تشریح مساله لزوم حضورمجری و چالش های بوجود آمده برای مهندسین ناظر و ارائه راهکار

دانلود فایل صوتی لزوم حضور مجری

https://goo.gl/AikH7Y

بخش پنجم:تخریب ساختمان

دانلود فایل صوتی تخریب ساختمان

https://goo.gl/c6ZE14

بخش ششم:نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی و دفاتر مهندسین

دانلود فایل صوتی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

https://goo.gl/DfFxog

 بخش هفتم-قسمت اول  گودبرداری

دانلود فایل صوتی بخش اول گودبرداری

https://goo.gl/HUrkU0

 بخش هفتم-قسمت دوم گودبرداری

دانلود فایل صوتی بخش دوم گودبرداری

https://goo.gl/xQrbC6

بخش هشتم- مرحله فونداسیون

دانلود فایل صوتی فونداسیون

https://goo.gl/3Ywp6G

بخش نهم :مرحله سقف ها و سفت کاری و نازک کاری و پایان کار

بخش نهم-قسمت اول مرحله سقف ها و سفت کاری

دانلود فایل صوتی سقف ها و سفت کاری

https://goo.gl/hKMPIi

بخش نهم-قسمت دوم مرحله نازک کاری و پایان کار

دانلود فایل صوتی نازک کاری و پایان کار

https://goo.gl/BU633o

دوره دوم همیار ناظر 

رادیو مهندس( حقوق مهندسی ایران Iran Engineering Law )

بخش اول:سازه نگهبان

دانلود فایل صوتی سازه نگهبان

https://goo.gl/ZmYY0D

بخش دوم:عدم ایستایی ذاتی وتناقض آرا قضایی

بخش دوم-قسمت اول عدم ایستایی ذاتی

دانلود فایل صوتی عدم ایستایی ذاتی

https://goo.gl/vH167n

بخش دوم-قسمت دوم تناقض آرا قضایی

دانلود فایل صوتی تناقض آرا قضایی

https://goo.gl/QpnJcm

بخش سوم-بازخوانی پرونده حوادث ساختمانی و مسئولیت سنگین مهندسین ناظر


دانلود فایل صوتی بازخوانی پرونده

https://goo.gl/GLwoyL

دوره سوم همیار ناظر

بخش اول:جایگاه مهندس ناظر،گزارش خلاف واقع ناظر،ساخت و ساز غیر مجاز سوادکوه

قسمت اول

قسمت دوم

دانلود فایل صوتی سواد کوه

https://goo.gl/UYLL1u

بخش دوم:شرایط تعویض مهندس ناظر،تمدید قرارداد نظارت

دانلود فایل صوتی تعویض مهندس ناظر

https://goo.gl/uSFS8K

بخش سوم: پرسش و پاسخ سوالت مهندسین ناظر از همیار ناظر

قسمت اول:بهره برداری غیر مجاز مالک قبل از پایان کار و مسئولیت های مهندس ناظر،نحوه گزارش دهی مهندس ناظر

دانلود فایل صوتی بهره برداری غیر مجاز مالک قبل از صدور پایان کار

https://goo.gl/zhmBCp

قسمت دوم:ایجادفضای خالی بین دو ساختمان و مسئولیت های مهندس ناظر،نحوه گزارش دهی مهندس ناظر

دانلود فایل صوتی ایجادفضای خالی بین دو ساختمان

https://goo.gl/JpCgkJ

قسمت سوم:اجرا براساس نقشه های اجرایی و نه مصوب شهرداری و مسئولیت های مهندس ناظر،نحوه گزارش دهی مهندس ناظر

دانلود فایل صوتی اجرا بر اساس نقشه های اجرایی و نه مصوب و مسئولیت های مهندس ناظر ونحوه گزارش دهی

https://goo.gl/rEyxU6

قسمت چهارم:تبدیل دوبلکس به واحدهای مسکونی و داستان طراح و ناظر و تیپ خاک مندرج در پرونده و تیپ خاک در نظر گرفته شده در محاسبات  و مسئولیت مهندس ناظر ونحوه گزارش دهی مهندس ناظر 

دانلود فایل صوتی تبدیل دوبلکس به واحدهای مسکونی و داستان طراح و ناظر و تیپ خاک مندرج در پرونده و تیپ خاک در نظر گرفته شده در محاسبات  و مسئولیت مهندس ناظر ونحوه گزارش دهی مهندس ناظر 

https://goo.gl/wTwwXQ

بخش چهارم از دوره سوم رادیو مهندس:

نکات حقوقی برگه استحکام،مرگ دو پسربچه و محکومیت ۵۰ درصدی ناظر به دلیل ارائه برگه استحکام،ارائه برگه استحکام برای واحد ساختمانی

دانلود فایل صوتی نکات حقوقی برگه استحکام،مرگ دو پسربچه و محکومیت ۵۰ درصدی ناظر به دلیل ارائه برگه استحکام،ارائه برگه استحکام برای واحد ساختمانی

https://goo.gl/VpL2sz

بخش پنجم از دوره سوم رادیو مهندس:

نکات حقوقی گزارش خلاف دار  و آیا گزارش پایانکارمی تواند خلافدار باشد، نحوه برخورد با خلاف ها در پایان کار

دانلود فایل صوتی نکات حقوقی گزارش خلاف دار  و آیا گزارش پایانکارمی تواند خلافدار باشد، نحوه برخورد با خلاف ها در پایان کار

https://goo.gl/YabYfy

بخش ششم از دوره سوم رادیو مهندس:

نکات حقوقی سازه نگهبان ، نحوه گزارش دهی ،نحوه نگارش دستور کار، عدم تطابق سازه نگهبان با موقعیت فعلی پروژه

دانلود فایل صوتی نکات حقوقی سازه نگهبان ، نحوه گزارش دهی ،نحوه نگارش دستور کار، عدم تطابق سازه نگهبان با موقعیت فعلی پروژه

https://goo.gl/mJcssC

بخش هفتم از دوره سوم رادیو مهندس:

نکات حقوقی بیمه  مسئولیت شرکت های حقوقی ،کسانی که می بایست در بیمه نامه نام این افراد قید شود،چگونه مبلغ بیمه نامه را کاهش دهیم.

دانلود فایل صوتی نکات حقوقی بیمه  مسئولیت شرکت های حقوقی ،کسانی که می بایست در بیمه نامه نام این افراد قید شود،چگونه مبلغ بیمه نامه را کاهش دهیم.

https://goo.gl/5Qxpxq
بخش هشتم از دوره سوم رادیو مهندس:

شرح پرونده مهندس محاسب محکوم به اعدام

دانلود فایل صوتی شرح پرونده مهندس محاسب محکوم به اعدام

https://goo.gl/T3Sd1X

بخش نهم از دوره سوم رادیو مهندس:

آیا درصورت بروز حادثه برق گرفتگی در ساختمان به علت رعایت نشدن حریم برق مسئولیتی به عهده طراح می باشد؟وظایف قانونی مجری ، طراح و ناظر را در رابطه با این موضوع چه می باشد؟

دانلود فایل صوتی آیا درصورت بروز حادثه برق گرفتگی در ساختمان به علت رعایت نشدن حریم برق مسئولیتی به عهده طراح می باشد؟وظایف قانونی مجری ، طراح و ناظر را در رابطه با این موضوع چه می باشد؟

https://goo.gl/un7vOf

بخش دهم از دوره سوم رادیو مهندس:

تمدید قرارداد نظارت و لزوم نامه اعلام به نظام مهندسی

دانلود فایل صوتی تمدید قرارداد نظارت و لزوم نامه اعلام به نظام مهندسی

https://goo.gl/ybWozd

بخش یازدهم از دوره سوم رادیو مهندس:

 
 

 

سوال مهندس ناظر مبنی بر خلاف مالک و نحوه گزارش دهی 

 
پرسش: سلام من ناظر ساختمانی هستم که در حدود دو سال پیش در مرحله‌ای اتمام کار اقدام به احداث بک اسکلت دو طبقه به صورت مجزا در قسمت حیاط ساختمان جهت پارکینگ بدون مجوز شهرداری و اطلاع بنده نمود که این‌جانب گزارش خلاف ایشان را به موقع به شهرداری اعلام نمودم
بعد از گذشت دو سال که نتوانست مجوز آن را از شهرداری بگیرد آن را تخریب کرد و
طبق نقشه اولیه در محل تخریب‌شده رمپ ورود به پارکینگ منهای ٢را اجرا که باز هم بدون اطلاع این‌جانب بود ازانجاکه مصالحی که مالک در محل تخریب‌شده اسکلت قبلی جهت احداث رمپ ریخته و احتمال نشست رمپ در درازمدت وجود دارد و
از طرفی در ضلع شمالی رمپ  که در مجاورت ساختمان همسایه قرار دارد
دیوار بلندی به ارتفاع حدود ۶متر و به طول حدود ٨متر باز هم بدون نظارت این‌جانب اجراشده
واحتمال واژگونی آن نیز وجود دارد این‌جانب گزارش خلاف ایشان را به شهرداری اعلام نمودم
ولیکن هیچ‌گونه اقدامی از سوی شهرداری تاکنون صورت نگرفته است با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه عملیات اجرایی ملک مذکور به پایان رسیده و بِنا به اظهار خود مالک ،ایشان عجله‌ای به گرفتن پایان کار ندارد
ساختمان در حال استفاده می‌باشد
و اینجانب فقط میتوانم جلوی کار گرفتن پایان کار ایشان را بگیرم
میخواهم بدانم تا قبل از گرفتن پایان کار چگونه میتوانم مالک را مجبور به زدن گمانه در قسمت رمپ اجراشده جهت اطمینان از مصالح ریخته شده
در محل مورد نظر و همچنین اطمینان از عدم واژگون شدن دیوار مزبور بنمایم
ضمناً بنا بر اظهار مهندسین شهرداری ،تا زمانی که مالک اقدام به اخذ پروانه پایان کار ننماید همچنان مسئولیت با مهندس ناظر این‌جانب است 

پاسخ:دانلود فایل صوتی سؤال مهندس ناظر مبنی بر خلاف مالک و نحوه گزارش دهی

دوره چهارم همیار ناظر

بخش اول :

نحوه رسیدگی به حوادث سنگ نما در محاکم قضایی،مسئولیت مهندسین نقشه برداری،محکومیت خطاهای آمره 

دانلود فایل صوتی نحوه رسیدگی به حوادث سنگ نما در محاکم قضایی،مسئولیت مهندسین نقشه برداری،محکومیت خطاهای آمره 

بخش دوم:

مسئولیت مهندسین طراح،محکومیت ۵میلیاردی طراح معمار،تغییر کاربری و لزوم  ارائه برگه استحکام

 دانلود فایل صوتی مسئولیت مهندسین طراح،محکومیت ۵میلیاردی طراح معمار،تغییر کاربری و لزوم  ارائه برگه استحکام
برگۀ طراحیِ ۵۰۰ تومانی خسارت چند میلی

https://goo.gl/xTnKGZ

بخش سوم از دوره ۴:

نکات کلیدی پایانکار،نحوه گزارش دهی پایان کار

 دانلود فایل صوتی نکات کلیدی پایانکار،نحوه گزارش دهی پایان کار

https://goo.gl/GJKq6B

آموزش های مطالب حقوقی متفرقه:

۱٫موارد حقوقی اجاره نامه

مباحث مطرح شده: تعریف موجر و مستجر،تمدید اجاره نامه،منقضی شدن اجاره نامه

بخش اول موارد حقوقی  اجاره نامه (۱)

دانلود فایل صوتی اجاره نامه۱

https://goo.gl/S4KNRU

بخش دوم موارد حقوقی  اجاره نامه (۲)

دانلود فایل صوتی اجاره نامه ۲

https://goo.gl/cAm9zs

دانلود فایل صوتی اجاره نامه۳

https://goo.gl/fyUDZq

بخش چهارم موارد حقوقی  اجاره نامه (۴)

دانلود فایل صوتی اجاره نامه۴

https://goo.gl/3x0qVG

۱٫موارد حقوقی سرقفلی:

مسائل مطرح شده: تعریف سرقفلی،مباشرنامه، سند صلح سرقفلی،فروش سرقفلی، ۴روش تصاحب سرقفلی توسط صاحب ملک

بخش اول موارد حقوقی سرقفلی(۱)

دانلود فایل صوتی سرقفلی۱

https://goo.gl/mlC69n

بخش دوم موارد حقوقی سرقفلی(۲)

دانلود فایل صوتی سرقفلی۲

https://goo.gl/gJopfJ

بخش سوم موارد حقوقی سرقفلی(۳)

دانلود فایل صوتی سرقفلی۳

https://goo.gl/nmc9nq

بخش چهارم موارد حقوقی سرقفلی(۴)

دانلود فایل صوتی سرقفلی۴

https://goo.gl/Mpc24Y

کانال رسمی همیار ناظر:https://telegram.me/hamyarnazer_ir

جهت عضویت در  مگا گروه  تلگرام همیار ناظر اینجا کلیک نمائید

کانال  تلگرام همیار ناظر

بازگشت به صفحه اصلی سایت
برچسب ها

نوشته های مشابه

12 افکار در مورد “رادیو مهندس( حقوق مهندسی ایران Iran Engineering Law )”

 1. من یک فایل شما را گوش کردم تعریف ناظر خوب دست درد نکنه متاسفانه جامعه ما از اوجب و حیاء مهندسان سوء استفاده می کنند اگر اجازه بدهید من فایل شما را اول مهر روی وبلاگ ام قرار بدهم و همچنین چند نمونه گزارش نویسی هم دارم آنها را قرارمی دهم تشکر فروارن ارادتمند شما محمدی

  1. با سلام و تشکر از حسن توجه شما
   هر چه بیشتر این فایل های صوتی در اختیار مهندسین قرار گیرد باعث خرسندی گروه همیار ناظر می شود .
   ضمنا گروه همیار ناظر در تلاش است تا یک فرمت جامع و کلی برای گزارش کار و دستور کار برای هر مرحله ساختمانی در اختیار مهندسین قراردهد .
   باز هم منتظر نظرات سبز شما دوست عزیز هستیم.

  1. با سلام و تشکر از حسن توجه شما
   همواره نظرات شما باعث دلگرمی گروه همیار ناظر می باشد.فایل های نمونه گزارش به تفکیک مراحل در بخش فرم ها و چک لیست ها و بخش هر آنچه مهندسین ناظر باید بدانند موجود می باشد و به مرور زمان در حال بروز رسانی و تکمیل آن هستیم.
   صمیمانه منتظر نظرات سبز شما هستیم
   گروه همیار ناظر

 2. با سلام و تشکر از زحمات همیار ناظر اگر امکان داشته باشه که فایلهای صوتی به تفکیک برای مهندسان چهار رشته تهیه بشود بنظرم تخصصی تر و بهتر می شود مسایل را مورد بررسی قرارداد

  1. با سلام و تشکر از حسن توجه شما
   همواره نظرات شما باعث دلگرمی گروه همیار ناظر بوده است . حتما در برنامه همیار ناظری ها قرار خواهد گرفت تا در اسرع وقت این فصل بندی ها انجام گردد.
   صمیمانه منتظر نظرات سبز شما هستیم
   گروه همیار ناظر

  1. با سلام و تشکر از حسن توجه شما
   نظرات شما باعث دلگرمی گروه همیار ناظر می باشد در صورت موجود بودن فایل هایی با کیفیت تر حتما جایگزین فایل های بی کیفیت تر می شود.
   صمیمانه منتظر نظرات سبز شما هستیم
   گروه همیار ناظر

 3. با سلام
  لطفا فایل صوتی مربوطه به آقای ناظر گاز مربوطه به آقای مهندس کامیار میر رضوی را که در سال ۱۳۹۲ در این سایت گذاشته مجددا آپلود و در اختیار عموم مهندسین قراردهید
  با تشکر
  علیرضا زینل

 4. با سلام و عرض خسته نباشید بسیار ممنون از زحمات شما بزرگواران خواستم خواهش کنم فایل هایی که قرار میدین موزیک متن نسبت به صدای کارشناسان محترم بلند تر نباشد . نمونه این موضوع رو میتونید در فایل صوتی بیمه مشاهده بفرمایید که واقعا بلند و موجب کاهش تمرکز شنونده بر روی نظرات کارشناسان می گردد
  درود بر شما

 5. همکاری با همیارناظر
  لطفا آثار،مقاله ،کتاب وفایلهای صوتی و تصویری و آرا یا دفاعیات خود را در مراجع قضایی و شورای انتظامی

  و تجربیات تلخ و شیرین خود را در حوزه حقوقمهندسی و امور نظارت ساختمان را به ایمیل زیر ارسال کنید

  تا به نام صاحب محتوا نشر دهیم .

  شما نیز با باز نشر مطالب سایت همیار ناطر و کانال همیار ناظر دین خود را به همکاران دوستان و اعضای خانواده خود هدیه دهید.

  حمیدرضا افتخاری فرد
  فعال حقوق مهندسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + نوزده =

بستن