هميارناظر، اولين سايت موفق در زمینه حقوق مهندسي و مهندسين ناظر و طراح است و به واسطه مطالب تخصصی و به‌روزرسانی‌های روزانه، به عنوان مرجع حقوق مهندسي و یکی از مطرح‌ترین سايت هاي این حوزه شناخته می‌شود

قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
صفحه اصلی / همیارناظر / حقوق مهندسی / حقوق مهندسی (حقوق مهندسی) Engineering Law چیست؟
کانال تلگرام همیار ناظر
حقوق مهندسي
حقوق مهندسی

حقوق مهندسی (حقوق مهندسی) Engineering Law چیست؟

حقوق مهندسی (حقوق مهندسی) Engineering Law چیست؟

حقوق مهندسی (حقوق مهندسی) Engineering Law چیست؟

حقوق مهندسی  (حقوق مهندسی)

مفهوم عبارت حقوق:حقوق جمع حق است.حق عبارت است از اذن یا اجازه ای است که جامعه برای بهره مندی از امتیازاتی که در طبیعت و جامعه وجود دارد ، به انسان می دهد. دانش حقوق عهده دار نظم بخشی است تا مواهب طبیعی و امتیازات در مسیر واقعی و انسانی آحاد مردم قرار گیرد.تصویب قوانین و اجرای آنها و حل اختلاف میان حقوق و تکالیف مردم را نیز دانش حقوق برعهده دار است تا بدین وسیله ضمن انتظام جوامع ،عدالت را میان آحاد انسان ها برقرار کند.

تعریفی دیگر از دانش حقوق:مجموعه اصول ، قواعد و مقرراتی که به منظور تعیین و تنظیم روابط بین مردم با مردم و نیز مردم با دولت در قالب شناسایی حق و تکلیف فرد و جامعه در یک اجتماع معین و در جهت تامین نظم عمومی آن اجتماع به کار میرود .

مفهوم مهندسی:علمی است که مواد بی جان طبیعت را برای رفاه انسان ها به خدمت می گیرد تا این مواد بی جان به طور صحیح و شایسته مورد استفاده آنان قرار گیرد.

تعریف مهندس:بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمانشخصی است حرفه ای که با دارا بودن مدرک دانشگاهی معتبر در یکی از رشته های ساختمان و تاسیسات برقی و مکانیکی و نیز دارا بودن صلاحیت حرفه ای ، مبادرت به ارائه خدمات امور مهندسی در سه بعد :۱٫طراحی و محاسبات ۲٫نظارت بر اجرا۳٫اجرای پروژه (مجری )می پردازد.

۱٫مهندس طراح و محاسب:

شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که با دار بودن ددرک معتبر دانشگاهی و صلاحیت حرفه ای یا گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مهندسی با در نظر گرفتن مسائل فنی از جمله : وضعیت خاک محل احداث بنا، شیب زمین، …..بر اساس ضوابط و آیین نامه های طراحی ف مبادرت به محاسبه و طراحی ساخمان می کند.

۲٫مهندس ناظر :

شخص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت حرف ای است که با دارا بودن مدرک معتبر دانشگاهی و صلاحیت حرفه ای یا گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مهندسی، بر امر اجرای عملیت ساختمانی اعم از نحوه و کیفیت اجرا و نیز مصالح مورد مصرف ، بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و در انطباق و تطابق با مقررات ملی ساختمان و نشریات سازمان مدیریت و برنام ریزی کشور و سایر نظام نامه ها و ائین نامه های فنی و حفاظتی و ایمنی نظارت دارد.نظارت بر دو نوع است:نظارت مقیم و نظارت عالیه

۳٫مهندس مجری(مطابق با مبث دوم مقررات ملی ساختمان) یا پیمانکار:

شخص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت حرف ای است که با دارا بودن مدرک معتبر دانشگاهی و صلاحیت حرفه ای یا گواهینامه صلاحیت حرفه ای (شخص حقیقی)و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری(شخص حقوقی یا شرکت)بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات فنی اجرایی از جمله نشریات سازمان مدیریت و برنام ریزی کشور ومقررات ملی ساختمان، وظیفه اجرای کلیه عملیات ساختمانی را انجام می دهد.

مفهوم حقوق مهندسی:

حقوق حرفه ای مهندسان است که هریک در رشته ای از علوم مهندسی پا به عرصه فعالیت گذارده اند و می خواهند با توجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با رشته خود را در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند تا ضمن موفقیت در حرفه خود از مدار نظم و انتظام جامعه خویش نیز خارج شوند.دفاع از حقوق حرفه ای ، مستلزم شناخت نسبی مهندسان از نظامات و مقررات فنی دولتی و قوانین موضوعه کشور و نیز مسئولیت های قانونی آنان در حیطه تعهدات ارائه خدمات مهندسی در سه بعد طراحی و محاسبات ، نظارت ، اجرا می باشد.

با ملاحظه آمار تلفات انسانی در پروژه های ساختمانی (به طور عام)حمایت از حقوق زیان دیدگان در حوادث کارگاه های ساختمانی ،یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی تبدیل شده است.

دانش حقوق مهندسی مطالعه تجربی کاربرد و استراتژی های قوانین در مهندسی  با هدف توضیح  چگونگی رابطه قانون با صنعت می باشد.به طور معمول، متخصصان دارای لیسانس در رشته مهندسی وحقوق در دوره فوق لیسانس در بسیاری از کشورها به تحصیل در این رشته می پردازند.(رشته حقوق مهندسی) زمینه های اصلی در حقوق مهندسی عبارتند از: مدیریت قرارداد به ویژه در ساخت و ساز ،مسئولیت حرفه ای ،حفاظت از مالکیت معنوی،قوانین و مقررات ایمنی :مدیریت ریسک،…،استانداردها و گواهینامه ها

 کلیات مباحث حقوق مهندسیEngineering Law

مسئولیت چیست؟
در اصطلاح حقوقی مسئولیت، الزام به جبران خسارت به سبب زیان وارد بر دیگری با مترادف با تحمل کیفر است.بنابراین مسئولیت ممکن مدنی یا کیفری باشد.

مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما مسئولیت کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می باشد.ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود. نوع خاصی از مسئولیت نیز در حرف مختلف از جمله مهندسی ساختمان، مطرح است که مسئولیت انتظامی نام دارد. مسئولیت انتظامی مترادف با مجازات های حرفه ای (مانند محرومیت حرفه ای) است که در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ آمده است. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است:زیان، فعل یا ترک فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو عنصر. از موضوعات بسیار رایج مسئولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به نحوی که به محض بروز حادثه، نقصان یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مدنظر قرار می گیرد، لذا این امر نیز شایسته توجه لازم و دقیق جداگانه است.

منابع مسئولیت مهندسان ساختمان چیست؟

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحیه های بعدی آن، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بویژه تبصره ۷ ماده ۱۰۰ آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۱۳۷۴ و مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان، منابع اصلی مسئولیت مهندسان ساختمان در ساخت و ساز شهری است.

در منابع دیگر مانند رویه قضایی و فتاوی فقهی، کمتر به موضوعاتی که با در نظر گرفتن جمیع عوامل ساخت و ساز فعلی پرداخته شده باشد، برمی خوریم. در منابع عرفی، تاکید بر عرف بسیار رایج است که بویژه در قرار ها و نظریه های کارشناسی مشاهده می شود، حال آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوی که مراجعه به عرف را غیر لازم سازد.

 [شما میتوانید در اینستاگرام مطالب جدید ما را دنیال کنید .
انواع محکومیت‌های مهندس ناظر:
الف) حقوقی و مدنی
ب) کیفری
در صورت آسیب‌های جدی و خسارات مالی شدید در محاکم قضایی و دادگستری بررسی خواهد شد.
ج) انتظامی
در صورت آسیب‌های کمتر و شاکی خصوصی در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران بررسی خواهد شد.

چند نفر از همکاران و دوستان مهندس ما در محاکم قضائی محکوم شده اند ؟

چند نفر از مهندسان در زندان هستند؟

*کلیه پرونده‌های ریزش ساختمان‌های مجاور در حین گودبرداری به دادسرای حقوقی جنایی ارجاع داده می‌شوند(قاضی جمشیدی)
* علت اصلی محکومیت مهندسین پس از بررسی ۶۰۰ پرونده ، عدم آگاهی آن‌ها از اختیارات و مسئولیت آن‌هاست.
*اسلحه ناظر قلم او در نگارش گزارش‌ها می‌باشد و در صورت نقص ایمنی حتماً باید راه حل صحیح ارائه‌شده و دستور توقف صادر شود و گزینه خلاف دارد انتخاب گردد و نباید در گزارش بعدی ایمنی را تأیید نمایید.

* در صورتی که متوفی زیر ۱۸ سال و یا اتباع  خارجی بدون پروانه باشد، بیمه دیه یا خسارات را پرداخت نخواهد کرد (استفاده از کارگر اتباع خارجی و یا زیر ۱۸ سال تخلف می باشد)
*در موارد خطر ، ناظر باید مستندات کافی را جمع‌آوری کند و این امر از طریق مستندات زیر انجام می‌گیرد:
الف)دفتر خدمات الکترونیک شهر(ثبت گزارشات)
ب)دستور کار به مالک در هر مرحله ساختمانی( با قید کلمه ابلاغ و تفهیم گردید)
ج)ناحیه شهرداری در صورت تخلف
د)شهرداری منطقه
ر)سازمان نظام مهندسی استان تهران
ز)بازرسی و وزارت کار خیابان هویزه(ماده ۷ آئین نامه ساختمان)
ه)وزارت راه و شهرسازی (به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی استان تهران)
*قبل از صدور پروانه ناظر به هیچ عنوان نباید در امر نظارت دخالت کند .(مجرم و ضامن )
* ابلاغ رسمی و قانونی را می‌توان از طریق دفاتر اسناد رسمی به صورت اظهارنامه قضایی انجام می‌گیرد که حداکثر ۱۰ روز
زمان می‌برد.
*تعهدات کتبی مالک و پیمانکاران جز در زمینه‌های ایمنی کارگاه به هیچ‌وجه رافع مسئولیت مهندس ناظر کارگاه نیست.
*بعد از وقوع حادثه جانی :معمولاً بازرس وزارت کار حادثه را گزارش می‌دهد. بنابراین ناظر باید نامه عدم رعایت موارد ایمنی را به اداره بازرسی وزارت کار هم ارسال نماید.الزام ارسال این گزارش در ماده ۷ آئین نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی آمده است.
الف)چنانچه فوت اتفاق بیفتد، کلانتری راسا کار را تعطیل می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد ، سپس کارشناس رسمی از کارگاه بازدید کرده و پس از بازخوانی گزارشات ناظر و… مقصر را شناسایی می‌کند.
ب)در صورت وقوع خسارات جانی غیر از فوت تا زمانی که حادثه‌دیده شکایت نکند ، به خسارت او رسیدگی نخواهد شد.
بعد از مرحله شکایت دادگاه از بازرس وزارت کار درخواست بازدید و بررسی شواهد و مدارک جهت تعیین خسارت و مقصر را می‌نمایند.
*اگر طرفین دعوی سازش کنند پای ناظر وسط نخواهد آمد(نام ناظر در رضایت‌نامه قید گردد)، اما اگر کار به شکایت برسد و قرار شود دادگاه حکم دهد،ناظر هم در تخلف سهیم می‌گردد.
ج) وارد شدن خسارت حین تخلف و نداشتن صلاحیت:چنانچه خسارت در حین تخلف رخ دهد ، مثلاً ناظر پایه ۳ نظارت ساختمان ملزم پایه یک را نظارت نماید، بیمه هیچ‌گونه خسارتی را پرداخت نمی‌نماید.اگر اشتباهی در اثر عدم داشتن صلاحیت صورت گیرد علاوه بر پرداخت خسارت مهندس ناظر محکوم به یک الی سه سال زندان می‌گردد.
* طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی کلیه کسانی که عوامل موثر در وقوع حادثه می‌باشند باید مجازات گردند.
*ناظر فقط مجاز به انجام امور نظارت در شهر محل صدور پروانه می‌باشد و در صورت تخلف از آن ناظر سه ماه لغو پروانه می‌گردد.
* ناظر همزمان نمی‌تواند مجری ، پیمانکار و یا تأمین کننده مصالح پروژه نیز باشد. از گرفت پول به صورت قرضی از مالک ، معرفی پیمانکار جدا خودداری فرمایید.

ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص صدور گواهی های خلاف واقع است .

متن ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

”برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا   ۷۴ ضربه یا به ۲۰۰ هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.“                                                                                                                                                                                                                                                  

 آیا میدانید درصورت ریزش گود و ازبین رفتن شخصی پرونده شما به دادگاه جنائی ارسال می شود …

از خطرات کار نظارت و حقوق اولیه خود آگاه شوید

لطفا در مورد کارهایی که در طول روز انجام میدهید کمی تامل و تفکر کنید .
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تمامی کسانی در وقوع جرم مقصر هستند باید مجازات شوند

معرفی کتبی که تاکنون در حیطه حقوق مهندسی انتشار یافته اند:

۱.حقوق مهندسی: تکمله پیمان

ابراهیم اسماعیلی هریسی

مشخصات کتاب

  • تعداد صفحه: ۲۸۸
  • نشر: دادگستر (۱۵ شهریور، ۱۳۹۳)

۲.حقوق مهندسی مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان

مهدی لایق

مشخصات کتاب

  • تعداد صفحه: ۳۴۴
  • نشر: جنگل (۱۴ تیر، ۱۳۹۰)

۳.حقوق و مسئولیت های فراقراردادی مهندسان 

دکتر مهراب داراب پور و مهندس محمد رضا داراب پور

مشخصات کتاب

  • تعداد صفحه:۴۰۸
  • نشر: جنگل (۹۳/۱۲/۲۶)

منابع:

۱٫کتاب حقوق مهندسی (تکلمه پیمان):ابراهیم اسماعیلی هریسی(وکیل دادگستری )

۲٫کتاب حقوق مهندسی مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان (مهندس مهدی لایق-کارشناس عمران، کارشناس حقوق،کارشناس رسمی دادگستری)

۳٫حقوق و مسئولیت های فراقراردادی مهندسان (دکتر مهراب داراب پور،مهندس محمدرضا داراب پور:دانشگاه شهید بهشتی)

۴٫گروه همیار ناظر

تمامی مباحث مطرح گردیده به صورت کلیات می‌باشد و در صورت تمایل به کسب اطلاعات در جزئیات مباحث به راهنماهای جامع مراجعه فرمایید.

                                                                                               

آیا میدانید درصورت ریزش گود و ازبین رفتن شخصی پرونده شما به دادگاه جنائی ارسال می شود

مشاوره رایگان حقوق مهندسی و مهندسین ناظر

نظارت ساختمان و مسائل شورای انتظامی
یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened.

از خطرات کار نظارت و حقوق اولیه خود آگاه شوید

 

لطفا در مورد کارهایی که در طول روز انجام میدهید کمی تامل و تفکر کنید
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تمامی کسانی در وقوع جرم مقصر هستند باید مجازات شوند

 

راستی اگر در اینستاگرام هستید، حتما @hamyarnazer رو فالو کنید.

 

                                                                                       

کانال تلگرام همیار ناظر

مجدد بررسی کنید

تامين دليل و كاربرد ان در حقوق مهندسي

تامین دلیل و کاربرد آن در حقوق مهندسی(حقوق مهندسی)

تامین دلیل و کاربرد آن در حقوق مهندسی(حقوق مهندسی) تامین دلیل و کاربرد آن در …

۲ نظرات

  1. تشکر از سایت https://hamyarnazer.ir/ بسیار و خو ب آموزنده همیار ناظر من که خیلی استفاده کردم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 10 =