برق ابزارتاسیسات برقیتاسیسات مکانیکیعمرانعمران ابزارمرجع مهندسینمعماریمعماری ابزارمکانیک ابزارناظر

چک لیست گودبرداری

دانلود چک لیست گودبرداری

۲۸ مورد کلیدی که مهندس ناظر در مرحله گودبرداری می بایست در  چک لیست خود قید نماید:

۱ بررسی تایید عمق گودبرداری قبل از شروع عملیات ساختمانی توسط مرجع رسمی ساختمان
۲ باز دید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستور های لازم
۳ بررسی وضعیت کلی خاک محل گودبرداری
۴ بررسی تایید نحوه حفاظت و پایداری دیواره های گود توسط مرجع رسمی ساختمان قبل از شروع عملیات ساختمانی
۵ بررسی و کنترل میزان اطلاع ساکنین ساختمان های مجاور در مورد زمان و مدت قطع سرویس های آب، برق، گاز و امثال آن حداقل یک هفته قبل از شروع گودبرداری
۶ اطمینان از قطع یا تغییر مسیر جریان برق، آب، گاز و سایر سرویس های مشابه در محل گودبرداری با همکاری سازمان ذیربط قبل از شروع عملیات
۷ اطمینان از اطلاع ایستگاه های اصلی خدمات عمومی از قبیل آتش نشانی که در نزدیکی محل گودبرداری قرار دارند در مورد زمان گودبرداری
۸ بررسی روش اجرای گودبرداری و نقشه های سازه نگهبان و انطباق آن ها
۹ کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان از نظر آموزش و تجربه
۱۰ کنترل ابعاد و اندازه ها :
۱۱ انطباق ابعاد پیرامونی ساختمان،درج شده در نقشه های مصوب با ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص می شود و تنظیم و امضای صورتجلسه مغایرت ها(در صورت وجود) با مالک
۱۲ کنترل خروج کلیه اشیاء زائد از محل گودبرداری
۱۳  کنترل ابعاد گودبرداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه و تاسیسات مجاور
۱۴ کنترل تمامی اقدامات لازم جهت ناپایداری گود ها در صورت مجاورت با بزرگراه ها و یا دارای عمقی پایین تر از پی ساختمان و دیوار یا معابر عمومی
۱۵ کنترل تحکیم دیواره گود وتثبیت آن بعد از بارندگی، طوفان، سیل و زلزله و …
۱۶ کنترل نصب حفاظ مناسب در اطراف محل گودبرداری
۱۷ کنترل سطح اشغال ساختمان
۱۸ کنترل وجود علائم هشداردهنده قابل رویت در شب و روز در بخش هایی از گودبرداری مجاور فضاهای عمومی
۱۹ کنترل انسداد دهانه محل های گودبرداری در پایان کار روزانه
۲۰ کنترل وجود نور وتهویه مناسب برای محل گودبرداری ها
۲۱ کنترل نحوه تخلیه مواد حاصل از گودبرداری ها و فاصله آن ها از لبه گود
۲۲ کنترل فاصله مناسب محل استقرار ماشین آلات ساختمانی از لبه گود
۲۳ کنترل میزان عرض معابر و رمپ های احداثی ویژه وسائط نقلیه در گودبرداری
۲۴ بررسی وضعیت کلی خاک محل
۲۵ کنترل ورود و خروج کامیون ها و ماشین آلات سنگین در گودبرداری های عمیق و وسیع و نصب علائم هشدار دهنده در این مسیرها
۲۶ کنترل چگونگی انبار مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه های گودبرداری، چاه ها و گودال ها
۲۷ کنترل ضوابط ایمنی در حین اجرا و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک
۲۸ بررسی تایید عمق گودبرداری قبل از شروع عملیات ساختمانی توسط مرجع رسمی ساختمان

 

چک لیست گودبرداری
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

بستن