برق ابزارتاسیسات برقیتاسیسات مکانیکیسفت کاریعمرانعمران ابزارمراحل ساختمعماریمعماری ابزارمکانیک ابزارناظر

چک لیست سفت کاری

دانلود چک لیست سفت کاری

۶۹ مورد کلیدی که مهندس ناظر در مرحله سفت کاری می بایست در  چک لیست خود قید نماید:

۱ آیا مجری ذیصلاح در کارگاه برای انجام عملیات سفتکاری ساختمان وجود دارد؟
۲ آیا در کارگاه افراد زیر ۱۸ سال و اتباع بیگانه بدون مجوز کار ساختمانی مشغول به کار هستند ؟
۳ آیا تابلو علائم هشداردهنده در تمام اطراف حصارهای پیرامون کارگاه نصب‌شده است ؟( چراغ چشمک‌زن و تابلوها )
۴ آیا در کارگاه ساختمانی وسایل ایمنی از قبیل کلاه، دستکش، کفش و … جهت حفاظت کارکنان استفاده می شود ؟
۵ آیا در کارگاه ساختمانی حداقل یک توالت و روشویی جهت استفاده افراد وجود دارد؟
۶ آیا در طول کار و تمام طول شب روشنایی راه پله تامین به شکل مناسبی تامین می گردد؟
۷ آیا کلیه راه پله ها و بازشوها توسط نرده های به اندازه ۱۱۰ سانتیمتر حفاظت شده است؟
۸ آیا کرسی چینی از لحاظ عرض، ارتفاع، ضخامت و تراز بودن مطابق ضوابط اجرایی اجرا شده است؟
۹ آیا عایق کاری روی کرسی چینی (نوع و نحوه پوشش) مطابق ضوابط اجرایی اجرا گردیده است؟
۱۰ آیا دیوارچینی از نظرموقعیت، ضخامت و نوع مصالح با نقشه های اجرایی مصوب مطابقت دارد؟
۱۱ آیا دیوارچینی به لحاظ پیوند، بندهای افقی و قائم، شاقولی و عیار سیمان ملات با ضوابط اجرایی مطابقت دارد؟
۱۲ آیا در اجرای دیوار چینی حداکثر چفت و بست آن‌ها رعایت گردیده است؟
۱۳ آیا دیوار چینی در دهانه‌های بزرگ دارای پشت بند می باشد؟                                                          
۱۴ آیا مصالح و ملات مصرفی از کیفیت مناسبی برخوردار است؟
۱۵ آیا پله از نظر تعداد، عرض، ارتفاع و موقعیت و ابعاد دستگاه پله مطابق ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب اجرا شده است؟
۱۶ آیا ابعاد پله، چشم پله، شیب پله به درستی و توسط مجری ذیصلاح بررسی و کنترل گردیده است؟
۱۷ آیا جان پناه از نظر ضخامت، ارتفاع و نحوه مهاربندی مطابق با ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب اجرا گردیده است؟
۱۸ آیا شیب بندی بام به لحاظ نوع مصالح، وزن تمام شده و درصد شیب مطابق ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب اجرا شده است؟
۱۹ آیا عایق کاری بام از لحاظ نوع، نحوه اجرا و هم پوشانی مطابق ضوابط اجرایی انجام شده است؟
۲۰ آیا اجرای بستر سازی کف ساختمان (مصالح و تراکم) مطابق ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب صورت گرفته است؟
۲۱ آیا اجرای لوله های دودکش از نظر نوع، قطر، نحوه اتصال، هم راستایی و سلامت مطابق ضوابط اجرایی انجام شده است؟
۲۲ آیا موقعیت و ابعاد درب ها، پنجره ها و کمد ها به درستی تعیین و مشخص گردیده اند؟
۲۳ آیا وضعیت نصب نعل درگاه به درستی توسط مجری ذیصلاح تعیین شده است؟
۲۴ آیا سایز آهن مصرفی جهت نعل درگاه طبق نقشه اجرا گردیده است؟
۲۵ آیا تراز زیر نعل درگاهی و بالشتک های آن مطابق نقشه ها اجرا شده است؟
۲۶ آیا اجرای چارچوب درها و پنجره ها از نظر شاخک گذاری، شاقولی و بتن ریزی چارچوب مطابق ضوابط اجرایی انجام گردیده است؟
۲۷ آیا محل های عبور تاسیسات مکانیکی و برقی از قبیل کانال، داکت و نورگیر مطابق نقشه های اجرایی مصوب اجرا شده است؟
۲۸ آیا ضخامت دیوارها به مقدار مناسب و توسط مجری ذیصلاح بررسی و اجرا شده است؟
۲۹ آیا حد سازه در جداره خارجی رعایت شده است؟
۳۰ آیا اتصال دیوارهای محیطی و تیغه ها به سازه به درستی توسط مجری و افراد ذیصلاح بررسی و اجرا گردیده است؟
۳۱ آیا شاقولی بودن دیوارها به طور مناسب و توسط مجری ذیصلاح بررسی و اجرا شده است؟
۳۲ آیا اتصال دیوار با شناژ قائم توسط میلگردهای افقی به درستی و توسط افراد ذیصلاح اجرا گردیده است؟
۳۳ آیا کنترل اجرای لاریزها در صورت لزوم انجام شده است؟
۳۴ آیا محل و اجرای چاه جذبی و یا سپتیک به درستی تعیین شده و توسط افراد و مجری ذیصلاح صورت گرفته است؟
۳۵ آیا محل نصب سقف های کاذب و اتصال دیوار توسط مجری ذیصلاح به دقت مشخص شده است؟
۳۶ آیا کنترل زنجاب کردن آجرها در تقاطع دیوارها به طور مناسب صورت گرفته است؟
۳۷ آیا قفل و بند آجرها در تقاطع دیوارها به خوبی و توسط افراد و مجری ذیصلاح انجام شده است؟
۳۸ آیا دوغاب ریزی روی آجرکاری در ارتفاع های مناسب به طور مناسبی صورت گرفته است؟
۳۹ آیا ضخامت آجر پشت کار با آجرنما یکی می باشد؟
۴۰ آیا پاکیزه و مسطح بودن زیرکار به دقت انجام شده است؟
۴۱ آیا زوایای گوشه ها از نظر گونیایی بودن به دقت اجرا شده است؟
۴۲ آیا در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل‌های مناسب نصب شده است؟
۴۳ آیا سیم‌کشی برای استفاده موقت در ارتفاع ۲٫۵ متر از کف انجام شده است؟
۴۴ آیا تابلوهای برق موقت به وسیله محفظه‌هایی با در پوش قفل‌دار مسدود گردیده و پیرامون آن‌ها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوی عایق ایجاد شده است؟
۴۵ آیا سطل‌های آب، ماسه و کپسول‌های خاموش‌کننده (مناسب با نوع حریق) و الباقی وسایل اطفا حریق و علائم و نشانه‌های ایمنی در قسمت‌های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند، نصب و آماده استفاده هستند؟
۴۶ آیا کلیه وسایل گرم‌کننده برقی، گازسوز و نفت‌سوز استاندارد بوده و تهویه هوا در کارگاه ساختمانی در نظر گرفته شده است؟
۴۷ آیا در دهانه‌های بیش از ۴m از وادار عمودی (Wall post ) استفاده شده است؟
۴۸ آیا برای دیوار چینی دور ساختمان، راه‌پله و آسانسور از بلوک‌های با عرض حداقل ۱۵سانتیمتر استفاده شده است؟
۴۹ آیا ارتفاع دست‌انداز بام و بالکن‌ها حداقل به اندازه ۱۱۰سانتیمتر اجرا شده است؟
۵۰ آیا ارتفاع دست اندازه پنجره‌ها و پاسیو حداقل  به اندازه ۱۷۰سانتیمتر در نظر گرفته شده است؟
۵۱ آیا در حین استفاده از داربست مجریان و عوامل اجرایی از کمربند ایمنی استفاده می نمایند؟
۵۲ آیا داربست ها توسط مجری ذیصلاح نصب و جمع‌آوری می گردد؟
۵۳ آیا داربست‌ها دارای جایگاه کار به تعداد کافی می باشند؟
۵۴ آیا بخش‌های فلزی داربست از نظر ترک‌خوردگی، زنگ‌زدگی یا عیوب دیگر به طور کامل بررسی و کنترل گردیده اند؟
۵۵ آیا به جز داربست‌های مستقل، سایر داربست ها در فاصله‌های مناسب در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار گردیده اند؟
۵۶ آیا در هنگام استفاده از بالابر از کارشناس HSE جهت نصب و جمع‌آوری استفاده می شود؟
۵۷ آیا سیم‌بکسل بالابرها از نظر زدگی و فرسودگی توسط افراد و مجری ذیصلاح بررسی و کنترل شده است؟
۵۸ آیا سیم برق بالابر به صورت یک تکه بوده و فاقد وصله می باشد؟
۵۹ آیا فیوز جداگانه و اتصال زمین مناسب تأمین شده است؟
۶۰ آیا در محل تخلیه بار در طبقات از حفاظ ایمنی مناسب استفاده می شود؟
۶۱ آیا پله های نردبان فلزی مورد استفاده عاج دار و عاری از هرگونه مواد روغنی و لغزنده هستند؟
۶۲ آیا قسمت هایی از کارگاه که دارای ارتفاع بیش از ۱۲۰ سانتیمتر هستند، دارای جان پناه مناسب با استحکام کافی می باشند؟
۶۳ آیا چاه ارت مطابق نقشه ها و توسط مجری ذیصلاح اجرا گردیده است؟
۶۴ آیا هنگام کار با دیگ های پخت قیر و آسفالت، وسائل اطفاء حریق مناسب در دسترس می باشد؟
۶۵ آیا شاسی کشی نبشی ها برای اتاقک آسانسور توسط مجری ذیصلاح اجرا گردیده است؟
۶۶ آیا ابعاد پاسیو، آسانسور و لابی مطابق نقشه ها اجرا گردیده است؟
۶۷ آیا فاصله داخل به داخل ستون ها در پارکینگ مطابق نقشه ها می باشد؟
۶۸ آیا تیغه بندی ها مطابق نقشه های معماری می باشد؟
۶۹ آیا برای دیوارهای خارجی ساختمان از مصالح ساختمانی مناسب استفاده شده است؟
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

بستن