عمرانعمران ابزارمرجع مهندسینمعماریمعماری ابزارناظر

وضعیت همجواری

این فرم حاوی اطلاعاتی از قبیل مشخصات ثبتی،پروانه ساختمانی ،اطلاعات مهندس ناظر،گزارش وضعیت محجاورین ملک از حیث قدمت،تعداد طبقات و…می باشددر قسمت پائین آن نحوه پایدارسازی همجواری ها و.. قید می گردد.این فرم پس از بازدید ملک توسط مهندس ناظر تکمیل می گردد.

۱ وضعیت همجواری(فرم خام) نمونه
۲ وضعیت همجواری(۱) نمونه
۳ وضعیت همجواری(۲) نمونه
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

2 افکار در مورد “وضعیت همجواری”

پاسخ دهید

بستن