آموزش شرکتهای بیمهبیمهشرکتهای بیمه

مجموعه پیام های روزانه دانش بیمه ای خود را ارتقا دهیم (۱)

مجموعه پیام های  روزانه دانش بیمه ای خود را ارتقا دهیم (۱)
پیام های ۱ الی ۱۶
به قلم و همت سرکار خانم دکتر مریم انوری(کارشناس بیمه گروه همیار ناظر)

پیام های بیمه به صورت روزانه در گروه تلگرام همیارناظر و به صورت مجموعه هر دو هفته یک بار در کانال همیار ناظر قرار می گیرد
پیام ۱
اولین نکته ای که در خرید یک بیمه نامه باید دانست این است که باید برای هر مهندس یک بیمه نامه مخصوص خودش صادر شود که در آن اطلاعات کامل بیمه گذار ( مهندس ناظر محاسب ، مجری …) به دقت در آن قید شده باشد ، بیمه نامه حکم اوراق بهادار را دارد و بیمه نامه های گروهی در رابطه با مسولیت حرفه ای معنا ندارد!
پیام ٢
هر بیمه نامه دارای تعهداتی است که در جدول تعهدات نوشته شده و آن در واقع، سقف تعهدات و پرداختهایی خواهد بود که نهایتا شرکت بیمه در زمان وقوع خسارت پرداخت میکند!
پس در زمان تهیه بیمه نامه به جدول تعهدات با دقت نگاه کنید همچنین اگر شروطی برای پرداخت گذاشته شده را مطالعه نمائید!
پیام ٣
تفاوت بیمه گر و بیمه گزار چیست ؟
بیمه گر : شرکتهای بیمه که مجوز صدور بیمه نامه را دارند ، واژه بیمه گر اشاره به شغل است مثل آهنگر – درودگر و …
بیمه گزار: کسی که از شرکت بیمه ، بیمه نامه را می خرد و حق بیمه می پردازد ! به عنوان مثال  کسی بیمه نامه مسولیت حرفه ای می خرد بیمه گزار می باشد.
پیام۴  
یک قسمت مهم در بیمه نامه های مسولیت حرفه ای خطرها و یا حوادثی است که باید نام برده شود و  به طور کاملشرح داده شود که جبران خسارت ناشی از وقوع کدام حوادث در تعهد شرکت بیمه است.
به استثنائات در هر بیمه نامه توجه نمائید چون جبران بعضی از خسارات در تعهد بیمه نامه نیست و عدم اطلاع از آنها ممکن است شما را به دردسر بیاندازد.
پیام ۵
همانطور که در پیام قبلی اشاره شد بیمه نامه ها دارای استثنائاتی هستند که بیمه گر از بابت آنها خسارتی پرداخت نمیکند ،اما بعضی استثنائات هست که شرکت بیمه با گرفتن حق بیمه اضافی آنها را پوشش میدهد مثل زلزله که البته در بیمه های مسئولیت گنجانده شده است یا مطالبات سایر سازمانها و ارگانها…
پیام۶
زمانی که حادثه ای در پروژه های تحت نظارت مهندس پیش آمد ضروری است که بیمه گزار یعنی مهندس ناظر تا پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه به شرکت بیمه اطلاع دهد و تا ده روز هم فرصت دارد شرح حادثه -نام مصدومین و اگر خسارت مالی است مبلغ تقریبی خسارت را اعلام کند . پس همواره با پروژه های تحت نظارت خود ارتباط مستمر داشته باشید و از کارفرما بخواهید که اگر کارگری در کارگاه مصدوم شد و یا اتفاقی و حادثه ای رخ داد فورا به شما اطلاع دهد  
پیام ٧
بیمه نامه ها و قراردادهای بیمه ای بر اساس اصل حسن نیت استوار است !یعنی چه ؟
یعنی هریک از طرفین بایستی اطلاعات یا حقایق موثر و درست برای تصمیم طرف دیگر برای قبول یا رد قرارداد اظهار کند .قرارداد بیمه بر خلاف قراردادهای تجاری دیگر به اصل حسن نیت استوار است پس همانگونه که شرکت بیمه باید به صراحت مواردی را که پوشش میدهد اعلام کند ، بیمه گذار (مهندس) نیز باید اطلاعات دقیقی از خود بیان دارد.
پیام ٨
این جمله در زمان وقوع خسارت از سوی کارشناسان بیمه مکرر شنیده میشود ،” کارکرد بیمه در جبران مالی خسارت است و بیمه گذار نباید از بیمه کسب درامدی داشته باشد “، یعنی چه ؟
طبق این اصل ، بیمه گذاری که زیان دیده ، از طریق بیمه باید در همان شرایط وضع مالی پیش از وقوع خسارت قرار گیرد نه بیشتر ! البته این فقط برای خسارات مالی است نه جانی ! چون با بیمه نمی توان عضو از دست رفته را باز گرداند یا شخص فوت شده را زنده نمود
پیام ٩
الحاقیه بیمه نامه چیست ؟ هر تغییری در بیمه نامه ، مانند افزایش یا کاهش تعهدات ،مبلغ بیمه نامه ، تغییر در حق بیمه یا هر تغییر دیگری که به درخواست بیمه گذار و با موافقت بیمه گر صورت گیرد ، با صدور الحاقیه انجام میشود . الحاقیه جزء لاینفک بیمه نامه است و به این دلیل صادر میشود که اینگونه تغییرات را نمیتوان در متن بیمه نامه اولیه اعمال کرد . مهندسان نیز در صورت تمایل به ایجاد تغییرات در بیمه نامه مسولیتشان میتوانند مراتب را به بیمه گر اعلام نمایند تا در صورت موافقت بیمه گر ، الحاقیه صادر شود.
 پیام۱۰
در برخی بیمه نامه ها از جمله بیمه مسئولیت این امکان وجود دارد که حق بیمه بصورت اقساط هم پرداخت شود ، البته بیمه گر می تواند بابت هزینه های اداری برای جمع اوری اقساط بیمه نامه ، مبلغی رو به حق بیمه اصلی اضافه نماید ! پس کسانیکه برای پرداخت حق بیمه مشکل دارند میتوانند از شرایط اقساطی بیمه نامه ها استفاده کنند و از ابتدای صدور بیمه نامه تحت پوشش هستند حتی اگر هنوز اقساط باقیمانده داشته باشند.
پیام ۱۱
حوزه صلاحیت قضایی در بیمه نامه ها خصوصا بیمه های مسئولیت به چه معنی است ؟
این میتواند یکی از شروط بیمه نامه ها خصوصا بیمه های مسولیت و یا مثلا بیمه بدنه اتومبیل باشد ، بدین معنی که چنانچه بیمه گر و بیمه گذار نتوانند به اختلاف خود پایان دهند ، دادگاه واقع در محل اقامت متهم دعوا ، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این اختلاف خواهد بود ! پس در بیمه نامه های مسولیت خود به این موضوع توجه کنید که در شرایط بیمه نامه گنجانده شده باشد. 

پیام ١٢
در همه بیمه نامه ها بندی است که در آن به فرانشیز اشاره شده است ! فرانشیز در واقع همان سهم بیمه گذار ( یعنی مهندس ناظر ،محاسب ،مجری …)است ،که جبران آن در تعهد بیمه گر نیست و باید توسط شما پرداخت شود ،این فرانشیز برای این در قرارداد گنجانده می شود که اولا بیمه گذار را ناگزیر به انجام مراقبت متعارف از مسئولیت و مال خود بنماید ، دوم اینکه بیمه گر را از هزینه های اداری مربوط به بررسی و پرداخت خسارت جزیی خلاص کند.پسدر زمان تهیه بیمه نامه به بند فرانشیز (جانی و مالی ) توجه نمائید.
پیام ١٣
در رابطه با بیمه های مسولیت حرفه ای ، مهندس ناظر محاسب و مجری می تواند مسئولیت خویش را نزد بیش از یک شرکت بیمه گر ، بیمه نماید ! اما این بدین معنی نیست که از دو بیمه گر می توان از بابت یک خسارت دو بار غرامت دریافت کرد ! زمانی می توان از هر دو بیمه گر استفاده نمود که مبلغ خسارت بیش از تعهدات یکی از بیمه نامه ها باشد و مابه التفاوت را می توان از بیمه گر دیگر ، دریافت کرد
پیام ١۴
چطور میتوان یک قرارداد بیمه را فسخ نمود ؟
در بیشتر بیمه نامه ها ، بیمه گذار و بیمه گر حق فسخ قرارداد را دارند !توجه داشته باشید اگر بیمه گر قرارداد بیمه مسئولیت شما را فسخ کند (که البته بندرت اتفاق می افتد) باقیمانده حق بیمه را -متناسب با باقیمانده مدت بیمه به بیمه گذار پس خواهد داد اما اگر فسخ قرارداد به خواست بیمه گذار باشد ، حق بیمه برگشتی به نرخ حق بیمه کوتاه مدت محاسبه و پس داده خواهد شد .
پس بیمه گذار ( شما) در هر زمان که بخواهید می توانید بیمه نامه را فسخ کنید اما توجه کنید در زمان انعقاد قرارداد بیمه، حق فسخ ،لحاظ شده باشد.
پیام ۱۵
در بیمه نامه های مسولیت حرفه ای مهندسان مربوط به شرکتهای حقوقی ، یکی از شرایط مهم در بیمه نامه ها ی مسولیت ذکر نام تمام کسانی است که پشت پروانه حقوقی اسامی اشان ذکر شده است ، در غیر اینصورت فقط از محل بیمه نامه به فردی که نامش بعنوان بیمه گذار قید شده خسارت پرداخت می شود.
پیام١۶
به خاطر تامین امنیت خاطر بیمه گذاران درباره توانایی مالی شرکتهای بیمه گر و پای بندی آنها به تعهداتشان در هر کشور یک سازمان دولتی بر فعالیت بیمه گران نظارت میکند ! در ایران این نظارت بر عهده بیمه مرکزی است . این نهاد نظارتی در شرایط اضطراری حق دخالت در امور شرکت بیمه و وضع شرایط ویژه در مورد نحوه فعالیت شرکتها را دارد . پس داشتن بیمه نامه برای هر قرار داد بیمه ای بسیار مهم است ، و اینکه گاهی اوقات شرکتها اقدام به قراردادهای گروهی و عدم ارائه بیمه نامه میکنند به دلیل گریز از پاسخگویی نیز می باشد.
@Hamyar_nazer
#مهندس_ناظر
#بیمه_مسئولیت
#بیمه
#همیار_ناظر

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

بستن