برق ابزارتاسیسات برقیتاسیسات مکانیکیعمرانعمران ابزارمرجع مهندسینمعماریمعماری ابزارمکانیک ابزارناظر

شرح وظایف مهندس ناظر به تفکیک رشته

هر کدام از مهندسین ناظر به عنوان یکی از اعضای تیم نظارت محسوب گردیده و هر کدام برای عملکرد صحیح امور نظارت می بایست وظایف خود را شناخته و مطابق با آن عمل نمایند .
شرح وظایف مهندس ناظر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین طی یک دستورالعمل سازمان نظام مهندسی مشخص گردیده شده است.

مهندس ناظر هماهنگ کننده از بین یکی از مهندسین ناظر عمران و یا معماری انتخاب می گردد .

ناظرهای چهارگانه می‌بایستی گزارشات مراحل خودشان را به ناظر هماهنگ‌کننده  تحویل بدهند و ناظر هماهنگ‌کننده می‌بایستی این گزارشات را دردفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت نماید.

جهت دریافت شرح وظایف مهندس ناظر در هر یک از رشته ها بر روی لینک های جدول زیر کلیک نمائید.

ردیف شرح وظایف مهندس ناظر
۱ شرح وظایف ناظر عمران
۲ شرح وظایف ناظر معمار
۳ شرح وظایف ناظر برق
۴ شرح وظایف ناظر مکانیک
۵ شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده

 

منبع:

۱.سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران
۲.مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مطالب مرتبط:

شرح وظایف و نحوه گزارش دادن هریک از ناظرهای چهارگانه به اختصار

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

بستن